Ir ao contido

Customización de cookies

Análise de cookies

Este sitio web usa cookies de terceiros para cuantificar o número de usuarios e, deste xeito, realizar medicións estatísticas e análise do uso que fan os usuarios do servizo ofrecido. Para iso, analízase a súa navegación no noso sitio web para mellorar a oferta de produtos ou servizos que lle ofrecemos a través da cookie Google Anlytics

Cookies para compartir nas redes sociais

Usamos algúns complementos para compartir redes sociais para permitirche compartir determinadas páxinas do noso sitio web nas redes sociais. Estes complementos configuran as cookies para que poida ver correctamente cantas veces se compartiu unha páxina.

Aviso legal

O Centro Espanhol de Documentação sobre Deficiência (doravante, o CEDID) é um centro dependente do Real Padroado sobre Deficiência gerido pela Fundação Eguía-Careaga.

A web do CEDID ten como finalidade difundir os servizos documentais de información e investigación que desenvolve o CEDID no ámbito da discapacidade.

O CEDID ten os dereitos de propiedade intelectual sobre as imaxes, logotipos, textos e deseños ou de calquera outro contido ou elemento desta web. No caso de non telos, o CEDID dispón dos permisos necesarios para a utilización destes. Queda prohibida a súa reprodución, distribución, comercialización, transformación de calquera tipo sen consentimento por escrito por parte dos responsables do CEDID .

O CEDID rexeita a responsabilidade que se derive da mala utilización dos contidos e reserva o dereito a realizar as modificacións (eliminación ou restrición total ou parcial) dos contidos que considere oportunas sen previo aviso.

O CEDID non se responsabiliza dos contidos que se ofrecen mediante ligazóns a páxinas de terceiros ou calquera referencia externa a outro sitio de información. Son referencias meramente informativas.

O CEDID non se responsabiliza de calquera consecuencia directa ou indirecta que poida ocasionar a exactitude dos contidos publicados na web.

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoas (RXPD), os datos de carácter persoal incorporaranse en ficheiros titularidade do Real Padroado sobre Discapacidade, cuxo obxectivo é a xestión das solicitudes e consultas, incluídos o envío de comunicacións e a prestación dos servizos solicitados.

Para a prestación dos servizos descritos, en concreto do envío das publicacións, informacións ou boletíns correspondentes, este organismo cédelle os datos á Fundación Eguía-Careaga, entidade que xestiona o Centro Español de Documentación sobre Discapacidade.

Para exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, o usuario deberá dirixirse por escrito ao Real Padroado sobre Discapacidade (Calle Serrano, 140 28006, Madrid) cos seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificacións, petición en que se concreta a solicitude, data e sinatura do interesado.

Comparte en